top of page

תמונת מצב – המדיה הדיגיטלית בעולם יולי 2018


תמונת מצב – המדיה הדיגיטלית בעולם יולי 2018

תמונת מצב - המדיה הדיגיטלית בעולם יולי 2018

האתר HOOTSUITE מפרסם נתונים של אתר המידע STATCOUNTER בו אפשר לראות זינוק גדול מאוד באחוז החדירה של האינטרנט לחיי אנשי כל העולם.

שיעור של 54% מעיד על כך שיותר מרוב העולם מחובר לאינטרנט, וקרוב לחצי מאוכלוסיית העולם מחוברים לרשתות חברתיות. בנוסף אפשר לראות ש-67% מאוכלוסיית העולם מחוברת למובייל מה שמעיד על ההתפתחות המואצת של כל עולם הדיגיטל בשל אחוז החדירה הגבוהה מאוד של המובייל. לבסוף אפשר לראות אחוז חדירה של 40% בקרב המשתמשים במובייל ברשתות חברתיות. נתון זה מראה לנו ש90% מהמשמשים ברשתות חברתיות משתמשים בו דרך המובייל.

המגמה ברורה, המובייל מוביל את מהפכת החיבור לרשתות חברתיות ולאינטרנט בכלל.

*המידע באדיבות אתר המדיהHOOTSUITE ואתר המידע STATCOUNTER

41 views0 comments
bottom of page