top of page

טופס הצהרת בריאות מקוון - התו הסגול

הצהרת בריאות מקוונת Online

הצהרת בריאות דיגיטלית שתגיע אליכם ישירות למייל

המצב הבריאותי והתו הסגול מנחה ומחייב מקומות רבים ביניהם חוגים, מקומות עבודה, מקומות סטודיו, מספרות, מכוני יופי ועוד.. לדרוש מהעובדים ומהאורחים, משתתפים, מתאמנים, לקוחות למלא הצהרות בריאות בכניסה.

במקום למלא הצהרות ידניות ובכך להעמיס על המשרד בכמות בלתי נשלטת של ניירת, אנו מציעים פתרון טכנולוגי- טופס הצהרת בריאות מקוון (דיגיטלי).

כל טופס שימולא יישלח ישירות לתיבות הדואר האלקטרוני לפי בקשתכם ובנוסף יישמר במערכת עבורכם. 

לוגו הצהרות בריאות מקוונות.png
1200-628 התו הסגול DIFF.png

בנוסף לשדות החובה ניתן להוסיף שדות נוספים לפי הצורך הייחודי לכם ולפי דרישתכם.

(שדה חתימה דיגיטלי, שדות מידע נוספים, בחירה מתוך רשימה, שדות סימון הצהרה נוספים ועוד...)

דוגמא לטופס הצהרת בריאות דיגיטלי מקוון
דוגמא לטופס הצהרת בריאות דיגיטלי מקוון
דוגמא לטופס הצהרת בריאות דיגיטלי מקוון

הצהרת בריאות דיגיטלית , הצהרת בריאות התו הסגול , טופס מקוון הצהרת בריאות , איך להשיג טופס התו הסגול , איך להשיג טופס הצהרת בריאות לפי כללי משרד הבריאות , טופס הצהרת בריאות דיגיטלי

bottom of page