top of page

מטמיעים פוסטים מפייסבוק באתרי וורדפרס? יכולה להיות לכם בעיה

פייסבוק ואינטסגרם מורידים את התמיכה שלהם בתוכן המוטמע באתרי וורדפרס החל מ 24 באוקטובר.

המשמעות היא שאם יש לכם תכנים שמוטמעים באתר הוורדפרס שלכם מפייסבוק / אינסטגרם באמצעות oEmbed או Embed blocks התוכן לא יוצג כראוי וייראה שבור באתר.


השינוי ב API הוא רטרואקטיבית, כלומר גם על תכנים שנמצאים כרגע באתר.

לפי ההערכות, מליוני אתרי וורדפרס צפויים להיות מושפעים מכך.


למען הדיוק, העדכון של פייסבוק ל API מוריד את התמיכה להטמעות שאינן מזוהות / מורשות.

כלומר, הטמעות של תכנים מפייסבוק / אינטסגרם יתאפשרו רק למי שמחזיק בחשבון Facebook developer account עם אפליקציה רשומה.


ניתן להטמיע תיקון לפני ה 24 באוקטובר שיאפשר את המשך ההטמעות באתרי וורדפרס wordpress

לפי המקורות הבאים:


ולקבל מידע נוסף, כאן:bottom of page