top of page

למה מחירי המדיה עלו במהלך הבחירות וכיצד להתמודד עם זה?


מחירי המדיה עולים בפייסבוק כל הזמן וכך גם המחירים בגוגל. המגמה הזאת מוכרת בעיקר למפרסמים במדיות האון ליין כבר כמה שנים. נתון מאתר המחקר "סטטיסטיקה" מראה כי 25% מכלל תקציב הפרסומות בעולם מגיע לפייסבוק או גוגל. גוגל ופייסבוק גרפו בשנת 2012 רווחים בסך 47% מכלל עוגת הפרסום כאשר בשנת 2017 קיבלו כבר 58% ובשנת 2-17 עברו את רף ה60 אחוז. falcon.io מראה לנו שמחירי המדיה עולים וכך גם מספר הקמפיינים בכל שנה.

מערך הבחירות הנוכחי העלה את מחירי הפרסום בפייסבוק לשיאים חדשים. הסיבה הברורה והמיידית היא השקעה של סכומי כסף גבוהים מאוד בקניית מדיה בתוך מערך הפרסום של פייסבוק. מנהלי הקמפיינים של הפוליטיקאים זיהו את יכולת ההשפעה שיש לפייסבוק על ההמון בישראל ולכן הפנו תקציבי מדיה מעולם הפרסום המסורתי היישר אל תוך הרשתות החברתיות.

מנהלי פרסום שונים ברחבי הרשת מדווחים מזה כמה שבועות שמכירי המדיה עולים והביצועים יורדים. קמפיין מנוהל בדרך כלל על פי 3 פרמטרים עיקריים: תקציב, תוכן, וקהלים. ואכן שמנו אנחנו שמנו לב שמחירי הפרסום עולים באמת אבל הביצועים נשארים דומים בעיקר בגלל היכולת שלנו להתאים את התוכן לקהל ובכך למזער את ההשפעה השלילית של מחירי המדיה (עלות יקרה פר קליק או המרה).

על פי האתר WEB FX עלות מחירי המדיה עומדת כיום על ממוצע של דולר אחד פר לייק, מחיר של פי 4 בהשוואה לשנת 2016. מחיר של 5.5$ להתקנת אפליקציה, מה שעלה בשנת 2016 2.8$ בלבד, ומחיר CPM (1000 חשיפות) עולה כיום 7.17$ כאשר מחירי הCPM ברשת המדיה עומדים על 3$ בממוצע.

אז איך כדאי להתנהל בפייסבוק?

אנחנו ממליצים תחילה להבין מראש את מגבלות התקציב ואז לפזר את המדיה בפייסבוק בין הערוצים השונים אותם מציעה פייסבוק למפרסמים. בניית תמהיל פרסום נכון בתוך הפלטפורמה הוא הכרחי להצלחת הקמפיין, שכן מחירי המדיה שונים בעשרות ומאות אחוזים בין סוגי הקמפיינים ופלטפורמות הפרסום הפנימיות בפייסבוק.

בנוסף אנחנו ממליצים לבנות את התוכן היטב, שכן הוא גורם משפיע מאוד על מחיר המדיה, לבסס את הקמפיין על קהלים מוגדרים אשר התנהגותם חזויה ומוצלחת. כאשר מבצעים טסט על קהל מסויים אן סוג תוכן מסויים, מומלץ לעשות את הבדיקה בכמה שקלים בודדים תחילה ורק אז לשים את התקציב המוגדר.

לסיכום: רשת המדיה של פייסבוק היא רשת זמינה ועדיין נחשבת לזולה יחסית. לעומת זאת ניהול הקמפיינים בפייסבוק חייב להתבצע באופן מקצועי מאוד אחרת ניתן יהיה לבזבז תקציבים גדולים בקלות רבה יחסית ולא לראות תוצאות טובות.

bottom of page